Hotline: 0908812255
Công tắc áp suất kép

Công tắc áp suất kép

Đặc điểm công tắc áp suất kép HLP830E
Giới hạn áp suất thấp: -0.5 ~ 6 bar;
Sự chênh lệch áp suất thấp: -0.6~ 4 bar;
Giới hạn áp suất cao: 8 ~ 30 bar;
Loại điều chỉnh: tự động điều chỉnh áp suất cao và áp suất thấp;
Đặc điểm công tắc áp suất kép HLP830HM
Giới hạn áp suất thấp: -0.5 ~ 6 bar;
Sự chênh lệch áp suất thấp: -0.6~ 4 bar;
Giới hạn áp suất cao: 8 ~ 30 bar;

12

You cannot copy content of this page