Hotline: 0908812255
Van chặn bi phi 54

Van chặn bi phi 54

Van chặn bi phi 54 model 8027-217C
Đường kính ống 2-1/8ʺ;
Chiều dài: 302mm;
Chiều cao: 128mm
Loại kết hàn;
Tương thích với các loại môi chất và dầu máy nén;
Nhiệt độ làm việc trung bình từ -40ºC tới +150ºC;

Van chặn bi phi 42

Van chặn bi phi 42

Van chặn bi phi 42 model 8027-213C
Đường kính ống 1-5/8ʺ;
Chiều dài: 256mm;
Chiều cao: 110mm
Loại kết hàn;
Tương thích với các loại môi chất và dầu máy nén;
Nhiệt độ làm việc trung bình từ -40ºC tới +150ºC;

Van chặn bi phi 35

Van chặn bi phi 35

Van chặn bi phi 35 model 8027-211C
Đường kính ống 1-3/8ʺ;
Chiều dài: 244mm;
Chiều cao: 89mm
Loại kết hàn;
Tương thích với các loại môi chất và dầu máy nén;
Nhiệt độ làm việc trung bình từ -40ºC tới +150ºC;

Van chặn bi phi 28

Van chặn bi phi 28

Van chặn bi phi 28 model 8027-209C
Đường kính ống 1-1/8ʺ;
Chiều dài: 204mm;
Chiều cao: 79mm
Loại kết hàn;
Tương thích với các loại môi chất và dầu máy nén;
Nhiệt độ làm việc trung bình từ -40ºC tới +150ºC;

Van chặn bi phi 22

Van chặn bi phi 22

Van chặn bi phi 22 model 8027-207C
Đường kính ống 7/8ʺ;
Chiều dài: 184mm;
Chiều cao: 60mm
Loại kết hàn;
Tương thích với các loại môi chất và dầu máy nén;
Nhiệt độ làm việc trung bình từ -40ºC tới +150ºC;

Van chặn bi phi 19

Van chặn bi phi 19

Van chặn bi phi 19 model 8027-206C
Đường kính ống 3/4ʺ;
Chiều dài: 166mm;
Chiều cao: 60mm
Loại kết hàn;
Tương thích với các loại môi chất và dầu máy nén;
Nhiệt độ làm việc trung bình từ -40ºC tới +150ºC;

12

You cannot copy content of this page