Hotline: 0908812255
Kính soi gas – Sight Glass

Kính soi gas – Sight Glass

Tương thích với các môi chất và dầu lạnh CFC, HCFC và HFC.
100% đã được kiểm tra rò rỉ;
Kết cấu bằng đồng chắc chắn;
Mặt kính lớn và chỉ báo cho phép hiển thị tốt hơn;
Kết nối bằng đầu hàn và đầu bắt rắc co;

You cannot copy content of this page