Hotline: 0908812255
Bình chứa cao áp 1 HP

Bình chứa cao áp 1 HP

Thông số kỹ thuật bình chứa cao áp 1 lít:
Model: 31-039110
Đường kính đầu vào//đầu ra: 3/8” (10mm)//3/8” (10mm)
Loại kết nối: Hàn
Kích thước: 230mm;
Đường kính: 91mm;
Thể tích bình: 1 lít;
Xuất xứ: Trung Quốc;

Bình chứa cao áp 1HP 3HP

Bình chứa cao áp 1HP 3HP

Thông số kỹ thuật bình chứa cao áp 1HP 3HP
Model: 31-0312021
Đường kính đầu vào//đầu ra: 3/8” (10mm)//3/8” (10mm)
Loại kết nối: Hàn
Kích thước: 260mm;
Đường kính: 120mm;
Thể tích bình: 2.1 lít;
Xuất xứ: Trung Quốc;

Bình chứa cao áp 2HP 4HP

Bình chứa cao áp 2HP 4HP

Thông số kỹ thuật bình chứa cao áp 2HP 4HP
Model: 31-0415032
Đường kính đầu vào//đầu ra: 1/2” (12mm)//1/2” (12mm)
Loại kết nối: Hàn

Kích thước: 260mm;
Đường kính: 150mm;
Thể tích bình: 3.2 lít;
Xuất xứ: Trung Quốc;

Bình chứa cao áp 3HP 5HP

Bình chứa cao áp 3HP 5HP

Thông số kỹ thuật bình chứa cao áp 3HP 5HP
Model: 31- 0415040
Đường kính đầu vào//đầu ra: 1/2” (12mm)//1/2” (12mm)
Loại kết nối: Hàn
Kích thước: 320mm;
Đường kính: 150mm;
Thể tích bình: 4 lít;
Xuất xứ: Trung Quốc;

Bình chứa cao áp 4HP 6HP

Bình chứa cao áp 4HP 6HP

Thông số kỹ thuật bình chứa cao áp 4HP 6HP
Model: 31- 0418055
Đường kính đầu vào//đầu ra: 1/2” (12mm)//1/2” (12mm)
Loại kết nối: Hàn
Kích thước: 290mm;
Đường kính: 180mm;
Thể tích bình: 5.5 lít;
Xuất xứ: Trung Quốc;

Bình chứa cao áp 6HP 8HP

Bình chứa cao áp 6HP 8HP

Thông số kỹ thuật bình chứa cao áp 6.2 lít
Model: 31-0418062
Đường kính đầu vào//đầu ra: 1/2” (12mm)//1/2” (12mm)
Loại kết nối: Hàn

Kích thước: 318mm;
Đường kính: 180mm;
Thể tích bình: 6.2 lít;
Xuất xứ: Trung Quốc;

You cannot copy content of this page