Hotline: 0908812255
Gas lạnh R22

Gas lạnh R22

Gas lạnh R22 được sử dụng phổ biến cho kho lạnh, hệ thống lạnh, điều hòa công nghiệp. Thành phần chủ yếu của gas lạnh R22 là CHCIF2 không gây cháy nổ, có hóa tính ổn định. Gas lạnh R22 chịu được tạp chất có không khí lẫn vào, không yêu cầu khắt khe như các loại gas lạnh khác nên việc lắp đặt dễ dàng.