Hotline: 0908812255
Phin lọc phi 10

Phin lọc phi 10

Phin lọc phi 10 gồm các model: 053, 083, 163, 163S tương thích với tất cả các chất làm lạnh và dầu CFC, HCFC và HFC; phù hợp lắp đặt hút ẩm trong hệ thống lạnh