Hotline: 0908812255
Giảm rung phi 28

Giảm rung phi 28

Giảm rung phi 28 – giảm rung máy nén phi 28 có khả năng đàn hồi tốt, giảm các lực tác dụng, rung lắc, chống rung, giảm chấn hiệu quả. Giảm rung phi 28 được lắp ngay sau đầu đẩy…

Giảm rung phi 54

Giảm rung phi 54

Thông số kỹ thuật giảm rung phi 54
+ Đường kính đầu ống đồng kết nối: 54mm;
+ Chiều dài thanh giảm rung: 524mm;
+ Tương thích sử dụng với các loại gas lạnh, dầu lạnh;
+ Áp suất làm việc tối đa: 500psig;
+ Xuất xứ: Trung Quốc;

Giảm rung phi 42

Giảm rung phi 42

Thông số kỹ thuật giảm rung phi 42
+ Đường kính đầu ống đồng kết nối: 42mm;
+ Chiều dài thanh giảm rung: 429mm;
+ Tương thích sử dụng với các loại gas lạnh, dầu lạnh;
+ Áp suất làm việc tối đa: 500psig;
+ Xuất xứ: Trung Quốc;

Giảm rung phi 35

Giảm rung phi 35

Thông số kỹ thuật giảm rung phi 35
+ Đường kính đầu ống đồng kết nối: 35mm;
+ Chiều dài thanh giảm rung: 395mm;
+ Tương thích sử dụng với các loại gas lạnh, dầu lạnh;
+ Áp suất làm việc tối đa: 500psig;
+ Xuất xứ: Trung Quốc;

Giảm rung phi 22

Giảm rung phi 22

Thông số kỹ thuật giảm rung phi 22
+ Đường kính đầu ống đồng kết nối:22mm;
+ Chiều dài thanh giảm rung: 305mm;
+ Tương thích sử dụng với các loại gas lạnh, dầu lạnh;
+ Áp suất làm việc tối đa: 500psig;
+ Xuất xứ: Trung Quốc;

Giảm rung phi 19

Giảm rung phi 19

Thông số kỹ thuật giảm rung phi 19
+ Đường kính đầu ống đồng kết nối:19mm;
+ Chiều dài thanh giảm rung: 268mm;
+ Tương thích sử dụng với các loại gas lạnh, dầu lạnh;
+ Áp suất làm việc tối đa: 500psig;
+ Xuất xứ: Trung Quốc;

12