Hotline: 0908812255
Giảm rung phi 12

Giảm rung phi 12

Thông số kỹ thuật giảm rung phi 12
• Model: VAT-1/2
• Đường kính đầu ống đồng kết nối:12mm;
• Chiều dài thanh giảm rung: 230mm (∓8mm);
• Tương thích sử dụng với các loại gas lạnh, dầu lạnh;
• Áp suất làm việc tối đa: 500psig;
• Xuất xứ: Trung Quốc;

Giảm rung phi 28

Giảm rung phi 28

Thông số kỹ thuật giảm rung phi 28
Model: VAT-1-1/8
Đường kính đầu ống đồng kết nối: 28mm;
Chiều dài thanh giảm rung: 330mm ̣(∓8mm);
Tương thích sử dụng với các loại gas lạnh, dầu lạnh;
Áp suất làm việc tối đa: 500psig;
Xuất xứ: Trung Quốc;

Giảm rung phi 54

Giảm rung phi 54

Thông số kỹ thuật giảm rung phi 54
Model: VAT-2-1/8
Đường kính đầu ống đồng kết nối: 54mm;
Chiều dài thanh giảm rung: 520mm (∓8mm);
Tương thích sử dụng với các loại gas lạnh, dầu lạnh;
Áp suất làm việc tối đa: 500psig;
Xuất xứ: Trung Quốc;

Giảm rung phi 42

Giảm rung phi 42

Thông số kỹ thuật giảm rung phi 42
Model: VAT-1-5/8
Đường kính đầu ống đồng kết nối: 42mm;
Chiều dài thanh giảm rung: 400mm (∓8mm);
Tương thích sử dụng với các loại gas lạnh, dầu lạnh;
Áp suất làm việc tối đa: 500psig;
Xuất xứ: Trung Quốc;

Giảm rung phi 35

Giảm rung phi 35

Thông số kỹ thuật giảm rung phi 35
Model: VAT-1-3/8
Đường kính đầu ống đồng kết nối: 35mm;
Chiều dài thanh giảm rung: 400mm (∓8mm);
Tương thích sử dụng với các loại gas lạnh, dầu lạnh;
Áp suất làm việc tối đa: 500psig;
Xuất xứ: Trung Quốc;

12

You cannot copy content of this page