Hotline: 0908812255
Van chặn bi phi 16

Van chặn bi phi 16

Van chặn bi phi 16 model 8027-205C
Đường kính ống 5/8ʺ;
Chiều dài: 156mm;
Chiều cao: 51mm
Loại kết hàn;
Tương thích với các loại môi chất và dầu máy nén;
Nhiệt độ làm việc trung bình từ -40ºC tới +150ºC;

Van chặn bi phi 12

Van chặn bi phi 12

Van chặn bi phi 12 model 8027-204C
Đường kính ống 1/2ʺ;
Chiều dài: 156mm;
Chiều cao: 51mm
Loại kết hàn;
Tương thích với các loại môi chất và dầu máy nén;
Nhiệt độ làm việc trung bình từ -40ºC tới +150ºC;

Van chặn bi phi 10

Van chặn bi phi 10

Van chặn bi phi 10 model 8027-203C
Đường kính ống 3/8ʺ;
Chiều dài: 134mm;
Chiều cao: 51mm
Loại kết hàn;
Tương thích với các loại môi chất và dầu máy nén;
Nhiệt độ làm việc trung bình từ -40ºC tới +150ºC;

12

You cannot copy content of this page